Om programmet (2/6)

Varje träningssession inleds med att du väljer diagnosområden och svårighetsgrad för din övning.

Nivå I ger grundläggande tolkningsförmåga av de viktigaste ekg-diagnoserna. Nivå II ger tolkningsskicklighet motsvarande kraven för läkarutbildningen. Nivå III innehåller mer avancerade och svårtolkade ekg, i de flesta fall med kombinationer av diagnoser som gör ekg-tolkningen mer krävande.