Om fickhandboken (1/5)

Fickhandboken ger dig snabbt och enkelt en illustration av alla viktiga EKG-diagnoser. Handboken är framtagen för att underlätta EKG-tolkning i akuta situationer. Formatet är anpassat så att man kan bära den i rock- eller byxfickan.

Diagnoserna är numrerade på samma sätt som i boken Klinisk EKG-diagnostik, så att du lätt kan slå upp och läsa mer.