Om boken (2/5)

I den grundläggande delen ges en enkel översikt över hjärtats morfologi och elektrofysiologi. Det lägger grunden för förståelse av hur ekg-bilden uppkommer.