Om författarna

Sverker Jern är professor i kardiovaskulär fysiologi vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och överläkare i klinisk fysiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Han har varit huvudansvarig för ekg-kodning i ett stort antal internationella interventionsstudier och arbetat pedagogiskt med ekg-utbildning på alla nivåer under lång tid.
Helene Jern är ST-läkare i kardiologi och invärtesmedicin vid Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan.
Hon har varit huvudansvarig för utvecklingen av det interaktiva ekg-programmet, och arbetat med ekg-utbildning under flera år.